OM oss

Om Stockholms Entreprenad och Bemanning AB

Vi vill att det skall vara enkelt och okomplicerat för våra kunder och personal att nå sin målsättning och därför är vårt arbetssätt och våra processer så enkla och effektiva som möjligt.


Då vår affärsidé bygger på att vi ska vara bäst på att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov inom vår nisch, kan vi leverera bra lösningar inom våra yrkesområden; industri, lager, bygg, anläggning, kontor och service.

Vi är ansvarsförsäkrade hos If upp till 10 miljoner SEK. www.if.se

Vi har även kollektivavtal med Seko. www.seko.se